Познаването на протокола, разбирането на етикета, междукултурните комуникационни умения, управлението на имиджа, заедно с възможностите за публично изказване са сред съществените предимства на корпоративните мениджъри и на правителствените лица за ефективно представяне в обществения живот.

Бизнес етикет

Етикетът обхваща повечето аспекти на социалните взаимодействия, включващи личностно представяне, комуникация, любезност, съдействие и гостоприемство. Искате ли да се чувствате уверени във всички аспекти на вашата бизнес комуникация?

Прочети повече

Международен протокол

Протоколът представлява критичен фактор за успеха на всеки в кариерата – способността да накараме другите да се чувстват комфортно и уважавани. Няма общество без йерархия и няма цивилизация без церемониали.

Прочети повече

Презентиране и публична реч

Темата за усъвършенстване на презентационни умения представлява интерес от древни времена до наши дни. Тя става все по-популярна в контекста на управлението с цел непрекъснато усъвършенстване.

Прочети повече

Международен етикет

Междукултурната компетентност е и трябва да бъде цел на всички, които се занимават с чуждестранни клиенти или колеги.
Компетентността е крайният етап на междукултурното разбирателство и показва способността на човека да работи ефективно в различни култури.

Прочети повече

Професионален имидж

Личният имидж и компетентност придобиха изключително значение в новото хилядолетие.
Нарастващото значение на международната комуникация създаде търсенето на личности, които са независими, креативни, изтънчени и образовани.

Прочети повече

Бизнес контакти

Какво е бизнес мрежа?
Networking (създаването на мрежа от контакти) е обменът на информация или услуги между индивиди, групи или институции. По-конкретно, това е изграждането на продуктивни отношения за работа и бизнес.

Прочети повече
DanielaОбучения