Искате ли да полирате своя личен и професионален имидж?
Искате ли да излъчвате увереност, да  сте безупречно подготвени и в контрол на всяка бизнес среща и ситуация?
Искате ли да научите основните тайни на формалното и неформално общуване?

Ползи от обучението по бизнес етикет:

– Полирате Вашия професионален стил на комуникация
– Повишавате Вашия дипломатичен вербален изказ
– Подготвяте се да прилагате международни протоколни стандарти, когато общувате с международни и регионални партньори
– Усъвършенствате личния си външен вид и перфектен професионален имидж
– Повишавате самочувствието си при създаването на мрежа от контакти
– Подобрявате умението си за работа в мултикултурна среда

Етикетът обхваща повечето аспекти на социалните взаимодействия, включващи:

  • личностна визия и имидж
  • правила на комуникация
  • неформално общуване
  • невербална комуникация
  • етикет за формални и неформални събития
С това обучение ще полирате своя имидж и ще надградите уменията си в:

_daniela


Бизнес етикетът е начинът, по който посрещаме очакванията във взаимодействието между сътрудници в компанията, компанията и клиентите, както и на компанията и други заинтересовани страни. Правилата на етикета са много и могат да бъдат доста сложни. В това обучение ние се фокусираме върху най-важните и доказани правила за етикет за ситуации, които обикновено се срещат във всички бизнес постановки.

Обучението по Бизнес етикет може да помогне на вашата организация да подобри следните области:

  • Убедително представяне
  • Представителност на служителите
  • Брандиране и разпознаваемост на компанията
  • По-добри отношения с клиенти
  • Ангажираност и работа в екип

Успехът във всяка индустрия разчита на взаимоотношения, независимо дали с колеги, клиенти, доставчици или инвеститори. Когато сте добре обучени и внимателни в отношенията с другите, създавате приятни, продуктивни и дългосрочни бизнес отношения и е важно да знаете как да блеснете в компанията на другите.

DanielaБизнес етикет