Междукултурната компетентност е и трябва да бъде цел на всички, които се занимават с чуждестранни клиенти или колеги.

Компетентността е крайният етап на междукултурното разбирателство и показва способността на човека да работи ефективно в различни култури. Междукултурната компетентност излиза извън знания, информираност и чувствителност към това. Това е събирането, интеграцията и превръщането на всички умения и информация, получена чрез тях, за създаване на културно взаимодействие в рамките на работното място.

Нашето обучение ще ви помогне в следните области:

p_1

DanielaМеждународен етикет