Какво е протокол?

Протоколът представлява критичен фактор за успеха на всеки в кариерата – способността да накараме другите да се чувстват комфортно и уважавани. Няма общество без йерархия и няма цивилизация без церемониали.

Протоколът е форма на йерархичен ред, израз на добри обноски между нациите и точно както вежливото отношение е едно от основните правила за ежедневна употреба, протоколът е набор от правила за поведение на правителствата и техните представители, както и на корпорации и техните ръководители на официални или частни поводи.

Във всяко организирано общество съществува йерархия. В напредналите човешки общества, сложността на социални контакти налагат спазването на определени правила на поведение. Без тях животът не би могъл да бъде хармоничен. Чрез правилни действия и най-вече чрез учтиво изразяване, човек печели внимание и уважение.

Това обучение ще ви помогне в следните области:

pic

 

DanielaМеждународен протокол