Презентационните умения са от решаващо значение за днешните мениджъри и хора от бизнеса.

Темата за усъвършенстване на презентационни умения  представлява интерес от древни времена до наши дни.
Тя става все по-популярна в контекста на управлението с цел непрекъснато усъвършенстване.

По мнението на специалисти и експерти в областта на презентациите, яснотата и точното предаване
и тълкуване на факти и аргументи в днешната дигитална икономика може да бъде най-ценното умение от всички умения,
които мениджърите притежават.

Комуникативните умения са неразделна част от “реалния капитал” на икономиката.

Така че за подобряване на уменията за презентиране могат да бъдат разгледани от една страна като цел,
а от друга – като инструмент за подпомагане на управлението за постигане на организационно съвършенство.

Това обучение ще ви помогне в следните области:

pic_2

 

DanielaПрезентиране и публична реч