Искате ли да увеличите вашия потенциал и възможностите на бизнеса ви?

Нашите корпоративни тренинги, семинари и консултативни услуги се разработват специално за вашите нужди. Ние осигуряваме предварителен анализ, за да ви помогнем да установите точните нужди на организацията ви.

Изберете вашия корпоративен тренинг по бизнес етикет без значение колко голяма или малка е вашата организация.

Бизнес етикет

Етикетът обхваща повечето аспекти на социалните взаимодействия, включващи личностно представяне, комуникация, любезност, съдействие и гостоприемство. Искате ли да се чувствате уверени във всички аспекти на вашата бизнес комуникация?

Прочети повече

Международен протокол

Протоколът представлява критичен фактор за успеха на всеки в кариерата – способността да накараме другите да се чувстват комфортно и уважавани. Няма общество без йерархия и няма цивилизация без церемониали.

Прочети повече

Презентиране и публична реч

Темата за усъвършенстване на презентационни умения представлява интерес от древни времена до наши дни. Тя става все по-популярна в контекста на управлението с цел непрекъснато усъвършенстване.

Прочети повече

Международен етикет

Междукултурната компетентност е и трябва да бъде цел на всички, които се занимават с чуждестранни клиенти или колеги.
Компетентността е крайният етап на междукултурното разбирателство и показва способността на човека да работи ефективно в различни култури.

Прочети повече

Професионален имидж

Личният имидж и компетентност придобиха изключително значение в новото хилядолетие.
Нарастващото значение на международната комуникация създаде търсенето на личности, които са независими, креативни, изтънчени и образовани.

Прочети повече

Бизнес контакти

Какво е бизнес мрежа?
Networking (създаването на мрежа от контакти) е обменът на информация или услуги между индивиди, групи или институции. По-конкретно, това е изграждането на продуктивни отношения за работа и бизнес.

Прочети повече
DanielaКорпоративно консултиране